ArborTech Novice

Januar 2022

Cilj projekta ArborTech Erasmus+ je s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (raven 4 EOK) zagotoviti strokovni pristop k sodobnim zahtevam mestne zelene infrastrukture. Namen je razviti in integrirati vsebine s področja arboristike v že obstoječe formalne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja v srednješolskih centrih, razviti izobraževalno platformo, postaviti fizični in virtualni dendrološki laboratorij ter promovirati arboristiko in njen pomen.

Novembra 2022

Po podatkih Eurostata in OECD 72 % prebivalcev EU živi v urbanih območjih. Rezultati kažejo na stalno rast mest, povečanje gostote prebivalstva ter preoblikovanje mest, zlasti v državah EU. To je posledica komercializacije in zgoščanja mestnih območij ter širjenja pozidanih površin, ki požirajo zelene površine, kar vodi v povečevanje razkoraka med ljudmi in naravo.

Novembra 2023

Novembra 2023 je usposabljanje učiteljev potekalo v Arboretumu Volčji Potok v Sloveniji. V današnjem izobraževalnem okolju je učinkovito izvajanje programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja bistvenega pomena. Izstopa program “Arboristika za vrtnarje”, ki se ukvarja z okoljskimi vprašanji in povpraševanjem po usposobljenih strokovnjakih za upravljanje mestnih zelenih površin − arboristih.