ArborTech Bilteni

Siječanj 2022

Cilj projekta ArborTech Erasmus+ je pružiti profesionalni pristup suvremenim zahtjevima urbane zelene infrastrukture kroz strukovno obrazovanje i osposobljavanje (EQF razina 4) za učenike strukovnih škola. Razvoj i implementacija novog strukovnog programa “Arborikultura za vrtlare”. u već postojeći formalni strukovni program u školskim centrima, razvoj obrazovne platforme i fizičkog i virtualnog dendrološkog laboratorija, promocija arborikulture i njene važnosti.

Studeni 2022

Prema podacima Eurostata i OECD-a, 72% populacije EU-a živi u urbanim područjima. Rezultati ukazuju na kontinuirani rast gradova i gustoće naseljenosti, kao i na urbanu transformaciju, posebno u zemljama EU-a, kao rezultat komercijalizacije i zgušnjavanja urbanih područja te širenja izgrađenih područja koja zauzimaju zelene površine, što dovodi do odvajanja ljudi od prirode.

Studeni 2023

U studenom 2023. godine, održana je obuka nastavnika u Arboretumu Volčji Potok u Sloveniji. U današnjem obrazovnom okruženju, učinkovita provedba strukovnog programa je od iznimne važnosti. Program “Arborikultura za vrtlare” se ističe, jer se bavi ekološkim pitanjima i potrebom za stručnim profesionalcima u upravljanju urbanim zelenim prostorima − arborikulturi.