ARBORTECH

Arboristika kot temeljna tehnika upravljanja mestnih zelenih površin

Projekt ArborTech omogoča delavcem, da pridobijo osnovno znanje in spretnosti o:

ustrezni obdelavi tal in zalivanju

uporabi ustreznih drevesnih opor

pravilnem prepoznavanju bolezni in škodljivcev

pravilnem obrezovanju brez nepotrebnih fizičnih poškodb

ustreznih tehnikah sajenja in vzdrževanja

poznavanju drevesnih vrst in njihovih značilnosti

pravilnem odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst, ki zavirajo rast rastlin

saditvi dreves v pravilno globino in strukturo tal z drenažo

O
projektu

Cilj projekta ArborTech je zagotoviti strokovni pristop pri vzdrževanju dreves v urbanem okolju z novim programom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja osnovna arboristična znanja, spretnosti in kompetence za dijake, učitelje in posameznike, ki izvajajo storitve v urbanih okoljih.

Zagotoviti strokoven pristop sodobnim zahtevam urbane zelene infrastrukture s pomočjo poklicnega izobraževanja in usposabljanja (raven 4 EQF) dijakov. Namen projekta je razvoj in izvajanje novega programa "Urbani arborist", vzpostavitev izobraževalne platforme in (virtualnega) dendrološkega laboratorija, promocija arboristike ter njenega pomena.

Projektni
rezultati

1. Nacionalna poročila in zbirno poročilo o stanju izobraževanja s področja arboristike
2. Dendrološki laboratorij v fizični in virtualni obliki
3. Učni načrt/Kurikulum "Urbani arborist" - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju za dijake
4. Vsebina programa "Urbani arborist" in gradivo za usposabljanje
5. "Urbani arborist": Platforma za usposabljanje
6. "Urbani arborist": Priporočila za delodajalce za vključevanje oseb z lažjo motnjo v razvoju "

Partnerji

Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo (BC Naklo) je priznan kot visokokakovostni izobraževalni, raziskovalni in razvojni center, ki se posveča skrbi za naravo, pridelavi in predelavi zdrave hrane ter urejanju krajine v sodelovanju s podjetniškim sektorjem. BC Naklo vključuje različne programe poklicnih in srednjih šol, višjo šolo z raziskovalno enoto in medpodjetniški izobraževalni center.

Gospodarska škola Čakovec

Gospodarska šola je srednja poklicna šola. Šola ima več kot 370 dijakov, starih od 15 do 18 let, razdeljenih v 25 razredov, in približno 80 zaposlenih, od tega 70 učiteljev, ki pokrivajo številne programe, predvsem s področja kmetijstva, prometa, osebnih storitev in tekstila.

Stredna odborna skola Pruske

Srednja poklicna in strokobna šola v Pruskah je del naravnega in krajinskega območja, v katerem prevladujeta angleški park in potok Podhradský. Park je zunanji del šolskega območja, zagotavlja veliko zelenja in prostora ne le za praktični pouk, temveč tudi za sprostitev naših dijakov in javnosti.

On Projects

On Projects Advising SL je svetovalno podjetje, specializirano za projektno vodenje evropskih nepovratnih sredstev in nudenje usposabljanja o evropskih programih financiranja in projektih. On Projects podpira podjetja, organizacije in vse vrste institucij, tako javnih kot zasebnih, pri pridobivanju in upravljanju nepovratnih sredstev.

Arboretum Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok je najbolj obiskan vrtnarski objekt v Sloveniji. Vsako leto ga obišče približno 300.000 obiskovalcev. Gre za spomenik narave in kulturne dediščine, ki je od središča Ljubljane oddaljen le 24 km vožnje.