Politika zasebnosti

V ArborTech zelo resno jemljemo varstvo vaših osebnih podatkov. Naš namen je varovati zasebnost podatkov, ki nam jih posredujete, in upoštevati veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov.

V skladu z zakonom 3/2018 z dne 5. decembra 2018 o varstvu osebnih podatkov in zagotavljanju digitalnih pravic, ki prenaša Uredbo (EU) 2016/679, vam sporočamo naslednje informacije o naši politiki zasebnosti in varstva podatkov:

Kdo je upravitelj obdelave vaših podatkov?

Organizacija, odgovorna za vaše podatke je Biotehniški center Naklo. To je izobraževalni center, ki se nahaja v Naklem, Slovenija.

Naslov

Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija, EU

Telefon

+386 4 277 21 00

E-naslov

Kakšen je namen obdelave?

 • Za odzivanje na zahteve, pritožbe in incidente, posredovane prek naših kontaktnih kanalov, vključenih v spletno mesto.
 • Za razumevanje obnašanja navigatorja v spletu, da bi odkrili morebitne računalniške napade na naš splet.
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki neposredno veljajo za nas in urejajo našo dejavnost.
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki neposredno veljajo za nas in urejajo našo dejavnost.
 • Pošiljanje novic v zvezi z blagom ali storitvami, ki sestavljajo dejavnost odgovorne osebe, ali novic, povezanih z njeno dejavnostjo.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6.1 a) Uredbe ter zakoniti interes upravljavca podatkov v skladu s členom 6.1 f) Uredbe.

Podatki, ki jih zahtevamo od vas, so ustrezni, relevantni in nujno potrebni ter nam jih v nobenem primeru niste dolžni posredovati, vendar lahko njihovo nesporočanje vpliva na namen storitve ali nezmožnost njenega zagotavljanja.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za pravilno zagotavljanje ponujene storitve, izpolnjevanje obveznosti, ki lahko iz tega izhajajo, in vseh drugih zakonskih zahtev.

Kateri prejemniki bodo prejeli vaše podatke?

Biotehniški center Naklo lahko pri obdelavi vaših podatkov vaše podatke deli z:

On Projects Advising SL kot ponudniki storitev upravljanja in vzdrževanja spletnih strani.

Katere so moje pravice?

 • Pravica do dostopa: pravica do potrditve, ali se osebni podatki obdelujejo in pravica do dostopa do teh podatkov.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa.
 • Pravica do omejitve obdelave.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do ugovora: pravica do ugovora obdelave podatkov.

Upravljavec obdrži pravico, da omeji pravice iz člena 23 Uredbe EU, če je taka omejitev potrebna za zaščito zlasti temeljnih pravic in svoboščin ter je nujen in sorazmeren ukrep.

Kje lahko vložim pritožbo?

Če katera koli zainteresirana stranka meni, da se njeni podatki ne obdelujejo pravilno, lahko svoje pritožbe pošlje na naslednji e-poštni naslov; info@bc-naklo.si

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izjavlja, da je pridobil vse te informacije.