Politika piškotkov

Piškotek je datoteka, ki se prenese in izvede v vašem računalniku, telefonu ali mobilni napravi, ko dostopate do določenih spletnih strani. Piškotki spletnemu mestu med drugim omogočajo shranjevanje in pridobivanje informacij o uporabnikovih navadah brskanja ter prepoznavanje uporabnika glede na informacije, ki jih vsebujejo, in način uporabe računalnika.

Piškotki ne škodujejo vašemu računalniku in so potrebni za lažjo navigacijo.

Za kaj se na našem spletnem mestu uporabljajo piškotki?

Piškotki so potrebni za pravilno delovanje našega spletnega mesta. Namen naših piškotkov je izboljšati uporabniško izkušnjo iskanja. Uporabljajo se lahko za zapomnitev vaših nastavitev (jezik, država itd.) med brskanjem in ob prihodnjih obiskih.

Informacije, zbrane s piškotki, nam omogočajo tudi izboljšanje spletnega mesta in njegovo prilagoditev posameznim interesom uporabnikov, pospešitev iskanja itd.

Katere vrste piškotkov uporablja naše spletno mesto?

Piškotki za analizo: Če jih pravilno uporabljamo mi ali tretje osebe, nam omogočajo, da določimo število uporabnikov in tako izvedemo meritve in statistične analize glede uporabe naših storitev s strani uporabnikov.

Oglaševalski piškotki: Če jih mi ali tretje osebe pravilno uporabljamo, nam omogočajo, da čim bolj učinkovito upravljamo ponudbo oglasnega prostora na spletnem mestu, pri čemer vsebino oglasa prilagodimo vsebini zahtevane storitve ali uporabi našega spletnega mesta.

Za kaj NE bomo uporabljali piškotkov

Naši piškotki ne shranjujejo informacij o vaši osebni identifikaciji, naslovu, geslu, podatkih o kreditni ali debetni kartici itd.

Kdo uporablja informacije teh piškotkov?

Informacije, shranjene v piškotkih spletnega mesta, uporabljamo izključno mi, razen tistih, ki so v nadaljevanju opredeljeni kot “piškotki tretjih oseb”, ki jih uporabljajo in upravljajo zunanji subjekti, ki nam zagotavljajo storitve za izboljšanje naših storitev in uporabniške izkušnje pri iskanju po našem spletnem mestu.

Piškotki tretjih oseb se v glavnem uporabljajo za pridobivanje statističnih podatkov in zagotavljanje izvedbe plačilnih operacij.

Ali lahko preprečim uporabo piškotkov?

Da, najprej v brskalniku onemogočite piškotke in nato izbrišite piškotke, shranjene v brskalniku in povezavo s tem spletnim mestom.

Piškotke s tega spletnega mesta lahko kadar koli omejite, blokirate ali izbrišete tako, da spremenite nastavitve brskalnika. Ta nastavitev je za vsak brskalnik drugačna. Za več podrobnosti o konfiguraciji piškotkov v brskalniku se obrnite na meni “Pomoč” brskalnika.

Če onemogočite piškotke, nekatere funkcije spletnega mesta morda ne bodo več delovale.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja naše spletno mesto

Tehnični in funkcionalni piškotki

Ti piškotki se uporabljajo za identifikacijo uporabnika med sejo, preprečijo, da bi uporabnik ponavljal postopke preverjanja pristnosti na spletnem mestu, pospešijo nekatere procese na spletnem mestu, si zapomnijo izbire med sejo ali pri naslednjih dostopih, zapomnijo si že obiskane strani itd.

PIŠKOTKI NAMEN TRAJANJE UPRAVLJANJE
ID uporabnika
Uporabljajo se za identifikacijo in preverjanje pristnosti uporabnika. Vsebujejo tudi tehnične podatke o uporabniški seji, kot so časovna omejitev povezave, identifikator seje itd.
Seja
ArborTech
Identifikacija seje
Identificirajo uporabnikovo http sejo. Uporabljajo se v vseh spletnih aplikacijah za prepoznavanje zahtevkov iz uporabnikove seje.
Seja
ArborTech
Status navigacije
Pomagajo določiti status iskanja uporabnika (prijava, prva stran, prvi dostop, status pomikanja, status glasovanja itd.).
Seja
ArborTech
Piškotki za analizo navigacije

Ti piškotki pridobivajo splošne informacije o uporabniških dostopih do spletnega mesta (ne o vsebini spletnega mesta), da nam pozneje zagotovijo informacije o teh dostopih za statistične namene.

PIŠKOTKI NAMEN TRAJANJE UPRAVLJANJE
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

Omogočajo sledenje statistikam spletnega mesta prek orodja Google Analytics, ki je storitev, ki jo zagotavlja Google za pridobivanje informacij o dostopu uporabnikov do spletnih mest. Nekateri od shranjenih podatkov so: število obiskov uporabnika na spletnem mestu, datumi prvega in zadnjega obiska, trajanje obiskov, s katere strani je uporabnik dostopal do spletnega mesta, kateri iskalnik je uporabil ali katero povezavo je kliknil, s katerega dela sveta je uporabnik dostopal do spletnega mesta itd. Informacije o vaši uporabi spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, neposredno posreduje in shrani Google Inc (podjetje s sedežem v Združenih državah Amerike). Konfiguracija teh piškotkov je vnaprej določena s storitvijo, ki jo ponuja Google, zato vam predlagamo, da si ogledate stran o zasebnosti Google Analytics, ki jih uporablja, in o tem, kako jih onemogočiti (upoštevajte, da nismo odgovorni za vsebino in točnost spletnih mest tretjih oseb).

Trajno
Tretje stranke