ArborTech Bulletiny

Január 2022

Cieľom projektu ArborTech Erasmus+ je poskytnúť profesionálny prístup k moderným požiadavkám mestskej zelenej infraštruktúry prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy (EQF level 4) pre študentov OVP. Vývoj a implementácia nového programu OVP “Arboristika pre záhradkárov” v už existujúcom formálnom programe OVP v školách, rozvoj vzdelávacej platformy, fyzického a virtuálneho dendrologického laboratória, propagácia arboristiky a jej významu.

November 2022

Podľa údajov Eurostatu a OECD žije 72 % obyvateľov EÚ v mestských oblastiach. Výsledky poukazujú na neustály rast miest a hustoty obyvateľstva, ako aj na mestskú transformáciu, najmä v krajinách EÚ, v dôsledku komercializácie a zahusťovania mestských oblastí a rozširovania zastavaných plôch, ktoré požierajú zelené plochy. k rozpojeniu medzi ľuďmi a prírodou.

November 2023

V novembri 2023 prebehlo školenie učiteľov v Arboréte Volčji Potok v Slovinsku. V dnešnom vzdelávacom prostredí je efektívna implementácia programov OVP nevyhnutná. Vyniká program “Arboristika pre záhradkárov”, ktorý sa zaoberá environmentálnymi problémami a dopytom po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti −arboristiky na správu mestských zelených plôch.