Politika privatnosti

U ArborTechu vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka. Naša svrha je zaštititi privatnost podataka koje nam dajete i pridržavati se važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i jamstvu digitalnih prava 3/2018 od 5. prosinca koji prenosi Uredbu (EU) 2016/679, obavještavamo vas o sljedećim informacijama o našoj politici privatnosti i zaštite podataka:

Tko kontrolira obradu vaših podataka?

Organizacija odgovorna za vaše podatke je Biotehnički centar Naklo. Ovo je obrazovni centar koji se nalazi u Naklu, u Sloveniji.

Adresa

Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija, EU

Telefon

+386 4 277 21 00

Koja je svrha obrade?

 • Kako bismo odgovorili na zahtjeve, pritužbe i incidente prenesene putem naših kanala za kontakt uključenih u web stranicu.
 • Da bismo razumjeli ponašanje navigatora unutar weba kako bismo otkrili moguće računalne napade na našu web stranicu.
 • Kako bismo poštovali zakonske obveze koje se izravno odnose na nas i reguliraju našu djelatnost.
 • Kako bismo poštovali zakonske obveze koje se izravno odnose na nas i reguliraju našu djelatnost.
 • Slanje newslettera o robi ili uslugama koje čine djelatnost odgovorne osobe ili novostima vezanim uz njegovu djelatnost.

Koja je pravna osnova obrade?

Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola nositelja podataka prema članku 6.1 a) Uredbe, kao i legitimni interes voditelja obrade podataka prema članku 6.1 f) Uredbe.

Podaci koje od Vas tražimo su adekvatni, relevantni i strogo potrebni te nam ih ni u kojem slučaju niste dužni dati, ali njihovo nepriopćavanje može utjecati na svrhu usluge ili nemogućnost pružanja iste.

Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Vaši podaci će se čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ispravno pružanje ponuđene usluge, kao i za ispunjavanje odgovornosti koje iz toga mogu proizaći te bilo kojeg drugog zakonskog zahtjeva.

Koji će primatelji dobiti vaše podatke?

Tijekom obrade Vaših podataka Biotehnički centar Naklo može Vaše podatke dijeliti sa:

On Projects Advising SL, kao pružatelji usluga upravljanja webom i održavanja.

Koja su moja prava?

 • Pravo na pristup: pravo na dobivanje potvrde obrađuju li se osobni podaci, kao i pravo na pristup tim podacima.
 • Pravo na ispravak osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje.
 • Pravo na ograničenje obrade podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka.
 • Pravo na prigovor: pravo na prigovor na obradu podataka.

Voditelj obrade zadržava pravo ograničiti prava iz članka 23. Uredbe EU, ako je takvo ograničenje predviđeno za zaštitu, posebice temeljnih prava i sloboda te je nužna i razmjerna mjera.

Gdje se mogu žaliti?

Ukoliko bilo koja zainteresirana strana smatra da se s njezinim podacima ne postupa ispravno, svoje pritužbe može poslati na sljedeću e-mail adresu; info@bc-naklo.si

Ispitanik izjavljuje da je prikupio sve ove podatke.